Test activity pub 3

Això hauria d’aparèixer a @exofasia@agora.exo.cat a la fedi.

1 'M'agrada'

Reportat a upstream: ActivityPub Plugin - #138 by evilham - plugin - Discourse Meta

2 'M'agrada'

Acabo de veure una nova categoria “feditest”: Més proves ActivityPub

Si s’escriu allà apareix a la Fedi? No ho he sabut trobar…

És la teoria, però no la pràctica, el plugin no ens funciona com se suposa que ha de funcionar i ja he excedit força el temps que hi podia dedicar aquests dies :-/

2 'M'agrada'