2024-03-24 Indisponibilitat de servei farga.exo.cat

Des de les 2024-03-23 23:33 fins les 2024-03-24 16:21, el servei farga.exo.cat ha estat innaccessible amb el següent error:

502 Bad Gateway

El motiu era que el disc de sistema / estava ple al 100% i per tant no podia funcionar res. La solució ha sigut separar les dades de servei de les de sistema.

De camí, hem descobert, que status.exo.cat no està considerant error rebre un 502 Bad Gateway així que ho hem anotat per arreglar-ho en algun moment https://farga.exo.cat/exo/projectes/issues/1049

El dilatat temps de resolució ha sigut d’una banda la caiguda d’un servei que és útil però no és crític, i de l’altre, que ha sorgit durant el cap de setmana.

1 'M'agrada'