2024-04-04 02:00 a 2024-05-03 13:30 Degradació de servei en túnel comunitari riereta

Recentment ens hem assabentat gràcies a un ticket de suport (concretament rt#640) que el túnel comunitari de riereta-raval estava funcionant a través de la redundància de ràdio enlloc d’utilitzar la FTTH. El problema s’ha resolt simplement reiniciant l’ONT de l’emplaçament.

Aquí podeu veure una captura de la gràfica de degradació del servei i el seu reestabliment:

El servei es pot continuar monitoritzant a través d’aquest enllaç: SmokePing Latency Page for riereta

1 'M'agrada'