2024-07-01 22:30-23:59: Manteniment switchos edge

ACTUACIÓINCIDÈNCIA: Manteniment switchos edge (2024-07-01 22:30-23:59)

Resum

Tipus ActuacióIncidència
Inici 2024-07-01 20:30 (UTC)
Final 2024-07-01 23:59 (UTC)
Tíquet #1111
Alertes No
Participen @evilham, @exopedro (remot), glutec (remot+físic)
Impacte S’esperaven únicament microtalls, a causa d’un mal funcionament d’un dels switchos redundats va haver afectació de servei de connectivitat i de màquines virtuals. Traiem sw3 fora de servei, perdent redundància temporalment.
Reporten @evilham

Relacionat amb intervenció 2024-06-12, crearem una VLAN nova als commutadors eXO.
Tot seguit es farà l’actuació equivalent a l’anterior intervenció 2024-06-12, però als switchos edge del rack, en comptes dels commutadors eXO.

Pla d’actuació

Tots els temps en UTC.

(veure desviacions en la línia de temps)

 • 20:30: crear VLAN en sw2 i sw3
 • acte seguit, reiniciar un per un sw2 i sw3
 • 21:00: acompanyar amb monitorització i comprovacions als companys de Glutec

Línia de temps

Tots els temps en UTC.

 • 20:30 INICI ACTUACIÓ
 • 20:34 export de la config de sw2 i sw3
 • 20:35 apliquem configuracions en sw2 i sw3
  • revertim algunes desviacions menors de la config per defecte produïdes per actualitzacions de RouterOS (#1112)
  • @evilham configura les claus SSH de les persones d’@exo-servers, comprova que es poden fer connexions noves als switchos
  • creem la VLAN necessària
 • 20:41 export de la config de sw2 i sw3
 • 20:42 reinici sw2: tot ok
 • 20:44 reinici sw3: sembla que tot OK
 • 20:45 export de la config de sw2 i sw3 (cap canvi des de 20:41)
 • 20:46 INCIDÈNCIA
  • Veiem que les alertes comencen a saltar
  • La connectivitat directa via VPN cau
  • @evilham truca @exopedro per comprovar l’accés OOB
  • @exopedro confirma que els trax estan up, però que s’han reiniciat alguns
 • 21:00 INICI PROGRAMAT ACTUACIÓ Glutec
 • 21:00 Actualitzem els companys de Glutec
  • @exopedro i @dyangol poden accedir via OOB però no poden entrar als switchos (amb contrasenya)
  • @evilham demana l’accés OOB d’@exopedro per fer el relleu i comprovar si tampoc hi pot accedir als switchos
  • @evilham sí hi pot accedir
   • això fa que lligui caps i conclou que els companys no carreguen les claus SSH necessàriament sempre
   • i que RouterOS te alguna config en aquest sentit
   • Busca ràpidament i aplica /ip ssh set always-allow-password-login=yes als dos switchos per poder comprovar amb els altres i fer un canvi més programat a claus SSH en els switchos
 • 21:10 Glutec avorta temporalment actuació en Rack per recuperar servei eXO
 • 21:19 veiem el següent a sw2 en fer export terse per comprovar config
  #error exporting "/interface/bridge/mlag" (timeout)
  #error exporting "/interface/bridge/port" (timeout)
  
 • 21:20 reiniciem sw2 i comprovem que l’export dóna les dades correctes
 • 21:20 roger es comença a desplaçar per anar a CPD
 • 21:47 després de comprovar els switchos, apaguem sw3 perquè es comporta estrany i no ensenya bé les MAC (sw2 sí), @dyangol surt amb roger a CPD
  • sw3 no contestava en fer la comanda export, tampoc ensenyava les MACs de dispositius, sw2
 • 21:50 els serveis bàsics es comencen a restaurar, únicament amb haver apagat sw3
 • 22:00 comprovem cluster i analitzem estat de la mar
 • ~22:48 desconnectem de la corrent sw3 perquè no s’engegui si passa quelcom
 • 22:50 glutec aprofita que estan físicament a CPD per efectuar la seva actuació amb més seguretat
  • actualitzant-ne els commutadors edge es produeixen un total de 4 talls curts (< 1min)
 • 23:07 comprovem que els canvis no han tingut cap repercussió negativa
 • 23:14 finalitzada l’actuació de Glutec, acabem d’engegar tots els serveis eXO de tercers
 • 23:53 acabem de restaurar i comprovar tots els serveis propis
 • 23:59 FINAL ACTUACIÓ

Detecció

Hem detectat que l’actuació es convertia en incidència ambdós gràcies a alertes i persones.
status.eXO.cat no estava disponible durant l’incident(!)

Possible millora d’alertes

 • Podríem intentar agrupar alertes en "Estat de cluster KO (però no necessàriament val la pena fer-ho)
 • Tot i tenir un CNAME amb un TTL alt, status.eXO.cat no estava disponible (DNS)
 • No és útil tenir severitats Warning i Critical en funció del temps d’incidència, únicament produeix soroll

Conclusions

 • El comportament dels switchos redundats ens torna (#1094) a fer pensar en un problema de hardware
 • Necessitem prioritzar #490: reforçar o aïllar la connexió intra-cluster (backend) perquè no depengui de la connexió externa (frontend)
 • Vam fer bé d’encadenar les dues actuacions independents, tot i tenir una complexitat molt baixa l’actuació de l’eXO; d’aquesta manera hem pogut reaccionar bé i en un temps molt raonable

Què ha anat bé?

 • Hem pogut col·laborar sense inconvenients i reaccionar ràpidament
 • L’accés OOB funciona molt bé, tant als switchos com IPMI

Què no ha anat bé?

 • status.eXO.cat no estava disponible durant la incidència (DNS)
 • un fallo de hardware de connectivitat externa ha provocat inestabilitat en el cluster(!)
 • no totes les persones involucrades teníem l’accés OOB
 • @evilham no va comprovar que l’accés sense clau SSH seguia sent possible, això va costar ~5 minuts de retràs innecessari en un moment de tensió
 • no tenim una vista clara de l’estat SHOULD de les màquines virtuals, i una manera fàcil de comparar-ho amb l’estat real per recuperar l’estat de servei

En què hem tingut sort?

 • El cluster s’ha recuperat bé i ràpidament tan aviat com hem solucionat l’incident dels switchos (apagant sw3 i perdent redundància)

Enllaços a documentació rellevant

Accionables

 • Gestionar l’accés OOB totes les persones que treballen amb el cluster (fet reunió @exo-servers #1118)
 • Recuperar redundància de switchos
 • #490 Avaluar viabilitat tècnica i econòmica d’afegir connectivitat “backend” exclusiva intra-cluster amb switchos redundats exclusius
 • #XXX afegir a status.eXO.cat la monitorització de l’anella guifi
 • Crear un dump de l’estat SHOULD de les VMs i una manera fàcil de comparar l’estat real (fet a: exo/projectes)