Afegir plugin discourse assign

Aquest plugin pinta molt interessant Discourse Assign - plugin - Discourse Meta

Necessitat: en la subcategoria testbeds, m’agradaria fer una mica de “gestió de projectes comunitària-en obert”, clarificar determinades tasques, qui l’està fent, etc. És una mica experimental també, és provar-ho a veure què tal

Aquest plugin proporciona:

  • capacitat d’assignar tasca a persona o grup
  • permet posar un status, i que aquest status canviï