Canviar missatge principal de status.exo.cat

Operació d’obertura i tancament d’incidències segons eXOtemp-p21 WIP: Estat de servei a eXO, procés implementat amb Prometheus Adlermanager

Les actualitzacions d’estat de les incidències s’envien les dades a través d’una comanda ssh

Obrir incidència

Important force_state: true per tal d’indicar que l’estat de la monitorizació passa a mode manual

Es disposa en forma de missatge de prova, com es pot veure, és format markdown

cat <<END | ssh myuser@status.exo.cat set_site_config status.exo.cat
force_state: true
message: |
  # Manteniment breu 2023-11-16 sobre serveis d'accés a internet

  - 2023-11-16 09:02 Els usuaris que havien tingut problemes reporten que ja no tenen problemes
  - 2023-11-16 08:50 Hem fet un altre reboot ara mateix perquè ens han arribat
  - 2023-11-16 08:40 Diversos usuaris ens reporten que segueixen tenint problemes 
  - 2023-11-16 08:07 Fem petit tall de pocs minuts per aplicar un canvi de config en servidor de túnels eXO
END

Tancar incidència

Important force_state: false per tal d’indicar que l’estat de la monitorizació passa a mode automàtic

Podem deixar qualsevol missatge, la suggerència és deixar-lo buit

cat <<END | ssh myuser@status.exo.cat set_site_config status.exo.cat
force_state: false
message: ''
END

Recordeu que un cop tancat l’incident és rellevant afegir-lo eventualment a l’històric d’incidents

1 'M'agrada'