Com és el datacenter primari d'eXO

Resum

TODO estat actual de infraestructura

  • trax3: node proxmox auxiliar i backups zfs
  • trax5: node proxmox i gluster
  • trax6: node proxmox i gluster
  • trax7: node proxmox i gluster
  • trax8: node proxmox i gluster
  • 2 switchs mikrotik explicar/TODO
  • switch OOB (cedit a glutec, a canvi de servei oob)

Evolució-Changelog-Històric

Aquí vindria això, TODO mermaid

(S’ha d’actualitzar una mica també)

1 'M'agrada'