Com està muntat media1

Característiques del disc

4 discos Micron® 5210 ION Enterprise SATA QLC SSD que fan 6.98 TiB cadascun després de particionat zfs

Aquests discs convé que siguin per contingut mèdia, és a dir, d’emmagatzemar arxius que seran visualitzats múltiples vegades (intenció de més lectures/visualitzacions que escriptures)

Roadmap d’intencions

 1. (en producció) gluster principal operat per exo per posar-ho com a disc virtual
 2. (opcional) gluster dedicat on permetem a tercers tinguin un client contra gluster (modo VPS); gluster dins de container; major seguretat i confinament
 3. (opcional) minio

Configuració gluster replica 3 amb àrbitre

Això són 3 bricks per cada node, un dels bricks és de metadades (sense dades).

Our new gluster media1pool volume is replica 3 (1 node can fail and it still works), as we have 4 nodes (with 1 disks each one; a total of 4), but we need to have a multiple of three.

A trax5, trax6, trax7, trax8 hem particionat així el disc (on ${targetdisk} és el disc que hi ha insertat en cada node):

zpool create -o ashift=12 \
    -O acltype=posixacl -O compression=lz4 -O normalization=formD \
    -O dnodesize=auto -O relatime=on -O xattr=sa \
    media1pool ${targetdisk}

(L’ús de percentatge ha trencat el rotllo amb l’script shell de l’altre sistema d’emmagatzematge, es pot fer però s’ha de mirar)

Càlcul de la quota

Deixem 10% de l’espai per l’àrbitre i les metadades, i la resta ho partim entre els 2 restants

Replicas

(7192574*0.9)/2/1024 =~ 3161

brickquota=3161
for i in $(seq 1 $nbricks); do
 echo zfs create media1pool/brick$i
 echo zfs set quota=${brickquota}G media1pool/brick$i
done

Àrbitre

df -m diu que són 7192574, el 10% són 7192574/10/1024, és a dir 632

brickaquota=632
echo zfs create media1pool/bricka
echo zfs set quota=${brickaquota}G media1pool/bricka

És a dir, en trax5, trax6, trax7 i trax8:

zfs create media1pool/brick1
zfs set quota=3161G media1pool/brick1
zfs create media1pool/brick2
zfs set quota=3161G media1pool/brick2
zfs create media1pool/bricka
zfs set quota=632G media1pool/bricka

Initialize a replica 3 gluster

gluster volume create media1 replica 3 arbiter 1 \
 gfs5:/media1pool/brick1/media1 gfs6:/media1pool/brick1/media1 gfs7:/media1pool/bricka/media1 \
 gfs8:/media1pool/brick1/media1 gfs5:/media1pool/brick2/media1 gfs6:/media1pool/bricka/media1 \
 gfs7:/media1pool/brick1/media1 gfs8:/media1pool/brick2/media1 gfs5:/media1pool/bricka/media1 \
 gfs6:/media1pool/brick2/media1 gfs7:/media1pool/brick2/media1 gfs8:/media1pool/bricka/media1

Afegim paràmetres d’optimització per a ús en màquines virtuals

gluster v set media1 group virt

Ampliem el shard-block-size, si els discos són grans, quan més gran menys trossos té

gluster v set media1 features.shard-block-size 1024MB

Inicialitzem

gluster volume start media1

En proxmox l’habilitem en Datacenter/Storage Add media1 type glusterfs, server gfs (perquè ja està definit a /etc/hosts)

1 'M'agrada'