Com es fa una nova publicació a eXOfàsia

Notes introductòria: Es possible que alguns passos s’acabin automatitzant i només calgui fer les comprovacions, a tals efectes, s’esperen modificacions en aquest procés, per tant, convé tornar aquí per cada nova publicació i seguir els passos.

Tasques de publicació després de render del bot

 1. En sala #redaccio:matrix.guifi.net escribim !render
 2. Bot ens retorna fitxer markdown i imatges o adjunts associats.
  • 2.1 baixem el fitxer rendered.md
  • 2.2 ./new_post.sh rendered.md
  • 2.3 si s’escau, fem les comandes curl que ens passa el bot
  • nota: decidim no fer cap modificació, typos, etc. això correspon al procés de redacció en
 3. Revisar marca de temps és OK, a més a més intentem publicar dimecres i compta fins dimarts, ahir.
 4. Publicació principal en repo eXOfàsia
 5. Publicacions secundàries:
  • en agora.eXO.cat: copy paste des de farga.eXO.cat a agora.eXO.cat (table of contents és automàtic per extensió discotoc)
  • en farga.eXO.cat copy paste des de farga.eXO.cat a wordpress
   • TODO: marge de millora, no ens acaba d’agradar el format resultant (per exemple, algunes cites no queden bé)
    • opció 1: potser seria interessant una entrada més curta pel blog
    • opció 2: si l’autopublica discourse potser ho fa millor?
    • opció 3: pandoc markdown → html ?
  • Missatge en matrix Hem fet una nova publicació d'[eXOfàsia ~{{id}}](/path/to/agora.exo.cat)
   • en sala matrix #eXOfasia:matrix.guifi.net
   • en sala matrix #guifilab-barcelona:matrix.guifi.net
 6. TODO: fediverse
 7. si tot ha anat bé, escriure al bot !clear