Comprovar la qualitat de la connexió wifi amb OpenWrt 19.07.5

Amb aquesta guia aprendràs com és el teu nivell o qualitat de la senyal wifi segons la interfície web proporcionada per openwrt.org

(Assumint la teva IP és 192.168.1.1, si és un node de guifi.net començarà probablement per 10.x.y.z, i si és un router de xarxa interna, llavors potser un 192.168.1.1)

Anar a l’enllaç http://192.168.1.1/cgi-bin/luci/admin/network/wireless

O des de la pàgina principal

Menú network (1), secció wireless (2)

En la zona de dalt (3), podem veure, una mesura mitjana de la potència de senyal (3). Si és un valor superior a -75 dBm de senyal ho donaríem per prou bo, si és un valor inferior, ho consideraríem un enllaç precari, el qual faria que la connexió no fos gaire estable.

En la secció de més a baix a la dreta (4) tenim més paràmetres de medició de senyal, en aquest cas, amb tots els veïns que veiem: el seu Signal / Noise associat, i també una estimació de l’ample de banda, un recordatori de l’ample de banda configurat en el wifi, i un paràmetre MCS que ens diu en certa manera com de bo és l’enllaç essent 0 molt dolent i un número superior a 0, millor.

Epíleg: sobre la captura de pantalla i el context de creació d’aquest article

La captura de la pantalla ve d’un node de guifi.net amb protocol de mesh routing bmx6 i d’una personeta que ha preguntat com pot saber el seu nivell de senyal wifi, ja que no s’havia adonat que el node havia caigut al terra i per tant no tenia res a veure amb l’estat de la xarxa que fa possible la seva connexió, sinó amb l’estat de la seva instal·lació. Esperem que amb aquest article, la propera vegada l’ajudi a determinar aquest incident sense la necessitat de suport, o que pugui ajudar a algú altre amb una necessitat similar