Guifilab dijous 2021-2-18 19:00

Per aquesta sessió creiem que ja hem abordat els problemes tècnics i un primer esbòs de les categories que voldríem, així doncs, es parlaria del logo, una segona volta a les categories i a propostes de contingut.

Sigueu benvinguts a participar i proposar usos.