Habilitada opció per fer copypaste fàcil de code blocks

Tenia dificultats copiant aquest script https://agora.exo.cat/t/com-donar-dalta-en-exo-guifi-comm1-routeros-6-43-16/196

He trobat aquest article que deia que per defecte està deshabilitat però que es pot activar, i ho he habilitat Copy codeblock contents to clipboard - announcements - Discourse Meta

cat <<END
Good afternoon
Bona tarda
Buenas tardes
END
2 'M'agrada'