Plugin word cloud per l'àgora

a petició de @rafaelgarcia durant exo-processos 2023-3-31 proposa que posem en marxa el word cloud

caldrà posar en marxa filtres