Proposta per tal d'incentivar ús de àgora

Dades

Dades d’usuaris actius

Per les plataformes de missatgeria instantània #exo-membres:matrix.guifi.net i aquest mateix agora.exo.cat he comptabilitzat la participació en base a quan han llegit o quan s’han connectat.

des del 9 d’abril des del 3 de juny
#exo-membres:matrix.guifi.net 19 15
agora.exo.cat 12 4

Es pot notar a més a més, que en general, no són els mateixos usuaris que utilitzen les dos plataformes.

Amb la llista de correu és difícil predir qui llegeix els correus, potser aquesta captura en base a aquest enllaç ajuda molt més com a resum. En ben bé 1 any, van haver 7 discusions, ja que una, l’última, és un fals fil. De les 7: una convocatòria d’assemblea general, un anunci de una nova eina, una discussió i 4 anuncis de incidència de servei. Aquestes van ser iniciades per l’usuari 1 (@exopedro) i una pel 2 (@evilham). El petit logo de ninot a la columna dreta diu quantes persones han participat (s’ha de restar 1 si es compta amb l’iniciador que ja el sabeu), i el de bafarada diu quantes respostes ha tingut aquesta discussió.

En la línia que hem anat fent de neteja la llista de converses que redirigim a altres canals, és previsible que per l’any vinent hi hauran encara menys, perquè estem movent les incidències a canals d’incidències més especialitzats. Això ha fet que progressivament desconnectem a molts socis del dia a dia, i també, de decidir, discutir i, en general, participar a l’associació.

Dades inscrits

inscrits inici plataforma
llista de correu exo-membres 104 2011
#exo-membres:matrix.guifi.net 39 2017
agora.exo.cat 12 2021

Com s’han comptat? S’han agafat del canal de xat d’eXO-Membres darreres publicacions de referència i s’ha comparat amb aquesta dada del discourse

agafant des de lectures de publicació de 9 d’abril són 19 persones que l’han llegit

La proposta

La proposta és que agora.exo.cat pot funcionar com una llista de correu, per tant, podríem inscriure a totes les que ara són allà.

Hi ha però dos problemes, el primer és que els hauríem d’avisar i saber com volen participar i quina disponibilitat tenen; el segon, és que venen de 8 temes l’any (vegueu les dades a dalt), si comptem aquest últim any d’àgora, n’hi ha hagut 157.

Per resoldre el primer problema, podríem fer és una enquesta de participació amb el fantàstic formularis.exo.cat. El contingut de l’enquesta, per si sola, per un grup de treball.

Per resoldre el segon problema, podríem mirar d’inscriure als nous interessats de la manera que han demanat, això ens demanarà saber fila prim amb les APIs del discourse en el moment de fer les altes corresponents.

Hi hauria capacitat per matar la llista de correu, però pot ser bona idea mantenir-la tal com funciona, al cap i a la fi, podem considerar com a èxit el fet que cada sòcia l’apuntem automàticament a la llista de correu, i cap se’ns ha queixat que hi hagi massa volum o que la informació no sigui interessant. Per tant, podríem, almenys un cop l’any, engegar enquestes similars que d’entrada poden posar focus en la participació, i més endavant, quan ja no hi hagi tanta assimetria llista correu vs agora; enquestes de satisfacció, i les de les donacions, etc.

Proposta de tasques i requeriments tècnics

  • en base als resultats de l’enquesta, saber com donar d’alta als socis que ho sol·licitin, sobre quines categories volen estar notificats (a prior, exo-membres i estat de servei) i amb quina freqüència volen rebre missatges al correu.
  • [opcional] desplegat servei que informa al soci dels serveis contractats i/o disponibles (tipus oficina virtual). Però crec que si es fa en el moment en que estigui això, serà un punt d’inflexió per algunes persones on veuran què estan fent servir i què podrien fer servir, què fem, etc.
  • id.exo.cat en funcionament
  • millorar UX en login agora.exo.cat (actualment és via farga.exo.cat i és “raro”, entenc que quan estigui amb id.exo.cat serà millor)