Proposta RAP a eXO

Autoria: @rita , @exopedro (si has fet alguna contribució al text, pots afegir el teu nom)

Quant a serveis de xarxes socials a eXO

1. Introducció

A l’eXO podem utilitzar mitjans socials publicitaris però no els promocionem. A més, evitem posar-hi contingut exclusiu i no paguem diners per serveis de posicionament.

Recomanem utilitzar els espais propis de comunicació: web, blog, llista de correu, àgora de participació, vídeos federats, forja, etc. (TODO enllaçar a alguna web que explica les eines de comunicació d’eXO). En aquests llocs procurarem que no hi ha rastrejadors (TODO: acotar què volem i què no volem, donar-li una volta a quin tipus de mètriques volem certes mètriques ens ajuden a saber l’ús, exemple recent), anuncis ni promoció de mitjans publicitaris

A tals efectes, ens sumem a la campanyeta +RAP! per visibilitzar que una altra comunicació és més que possible i que algunes ja la posem en pràctica. +RAP per tothom!

2. Definicions

  • Xarxa social publicitària: és la definició del tipus de servei de xarxa social que volem evitar promoure a l’associació. Consta, en general, de llicència privativa, centralitzada en una plataforma no federada, i operada des d’una empresa privada i des de fora de Catalunya.

3. Bones pràctiques per a la comunitat d’eXO

Que no es caracteritzen per ser una prohibició, sinó per incentivar discussions i espais de qualitat.

En la mesura del possible:

  1. Utilitza els espais propis de comunicació d’eXO, si aquests espais no s’adeqüen a lo que necessites, potser és que no estan prou bé explicats com funcionen, o que podries aportar alguna millora.
  2. Si necessites compartir un enllaç o contingut, evita que sigui cap a una xarxa social publicitària. Busca si hi han enllaços alternatius disponibles cap a la mateixa informació, o a través de passarel·les que garanteixin més drets per a les usuàries.
  3. Evita derivar discussions cap a xarxes socials publicitàries. Reflexionem com els podem derivar cap a altres tipus de plataformes que siguin més sobiranes.

4. La presència d’eXO en les xarxes socials publicitàries

eXO s’adhereix als principis de la RAP (Resistència a l’Agressió Publicitària), i incentiva la seva aplicació en altres espais i plataformes.

Per a més informació visiteu aquestes fonts: (1) Resistència a l’Agressió Publicitària s’infiltra a les xarxes «socials», (2) Campanyeta +RAP!.

  1. Usar sense promocionar.

  2. Evitar contingut exclusiu.

  3. Evitar contribuir econòmicament.

5. Excepcions a l’aplicació de la RAP per projectes específics

Som conscients que determinats projectes finançats a vegades avaluen l’èxit en base a mètriques de seguidors o visualitzacions en determinades plataformes que entren en la categoria Xarxa social publicitària. O que estratègicament pot haver cert interès en promocionar el seu ús pel bé d’algun projecte en concret per un moment determinat.

Històricament, a eXO n’hi ha hagut projectes d’aquest tipus que ens ha permès fer moltes coses, i el model d’aquesta proposta és el de incentivar l’aplicació de la RAP allà on sigui possible, i on no es pugui, denunciar que no s’està fent i per quin motiu.

En aquest sentit, per a aquests projectes que necessitin l’excepció, requeriran de:

  1. Informar a través de tots els canals de comunicació relacionats amb el projecte i en interaccions en públic el motiu pel qual no es pot aplicar la RAP en aquest projecte.
  2. Durant la rendició de comptes del projecte a l’Assemblea General, el projecte explicarà per què i de quina manera ha beneficiat a les Xarxes socials publicitàries, i com ho ha comunicat segons el punt anterior.
2 'M'agrada'

(Publicació original del 24 de febrer de 2024 que va crear aquesta discussió, la baixo com a resposta perquè tingui forma de fil, la primera publicació és la proposta. Els dos m’agrades es corresponen a aquesta primera publicació, no tenen perquè correspondre que els agradi l’estat actual de la proposta)

Ho deixo per escrit perquè em ronda de quan en quan al cap

Crec que estaria bé que en general, la política sigui aquesta. Sé que hi ha projectes de eXO que no ho apliquen, llavors seria qüestió de entenc que negociar-ho i manifestar que no és la forma general com ens agrada treballar a eXO. Potser això hauria d’anar acompanyat “d’alguna cosa més”.

https://gamifi.cat/blog/2019-11-11_restriccions_rap/

Uau, merci pel curri! Aviam com avança la cosa.