Quant a la categoria públic

Definició de com voldríem que fossin les coses

Documentació de processos, governança i bones pràctiques

Utilitzarem índex eXOtemp per referir-nos als documents conforme anem treballant

Un cop considerem que hem acabat de processar tots els documents històrics i rellevants posarem un índex per data cronològica (i passarem de eXOtemp a eXO); a partir d’aquesta data, els documents antics només entraran si tenen rellevància o si s’actualitzen a les necessitats actuals de l’associació

avui ens hem adonat que de moment necessitem fer un índex temporal de documents