eXO-p0 índex

Ens trobem que aquest any 2023 ens hem llançat a documentar processos existents de l’eXO. I estem indexant els documents segons els hem anat tractant per necessitat i/o perquè ens hem enrecordat. I amb una profunditat relativa. A més a més, és un treball en curs per algunes de les persones d’eXO, fora bo tancar alguns dels articles i marcar-los com a definitius, i rebre ratificació més oficial per part de l’assemblea i la comissió tècnica.

En la versió definitiva, mirarem de seguir més i millor la cronologia de documents, i l’històric de l’associació.

De moment és un índex a mà, i potser és més un exemple que un índex formal, també ens pot ajudar a descobrir quin és l’ordre que voldríem fer un cop finalitzem el procés d’ingesta de info (descrit a Quant a la categoria públic ).