eXO-p0 índex

de moment és un índex a mà, i potser és més un exemple que un índex formal, també ens pot ajudar a descobrir quin és l’ordre que voldríem fer un cop finalitzem el procés d’ingesta de info (descrit a Quant a la categoria públic )