eXOtemp-p17 Administració d'altes, modificacions i baixes de serveis

Per a qualsevol de les operacions de Alta, Modificació o Baixa de servei i/o projecte hi ha dos vies per registrar l’operació a efectes de claredat entre l’interessat (soci o extern) i les persones que ho faciliten des de l’associació:

Control de qualitat per incentivar la proactivitat en la referència de serveis de titular

Si generem una consulta que ens digui que ni el titular ni el seu servei (en l’eina de gestió) estan associats a cap servei ni projecte, és un indicatiu de que tindrem problemes per gestionar el seu corresponent servei associat, i podem resoldre-ho de forma proactiva abans de requerir una operació sobre el servei, que a la forma reactiva sempre hi som a temps.