eXOtemp-p4 Gestió de projectes

En eXO tenim diferents eines per treballar la gestió de projectes

Aquesta és la forma d’organitzar i coordinar tasques i projectes entre els membres de l’associació i col·laboradors

Projecte en el núvol

Més detalls sobre el núvol

Eina que ens permeti organitzar documents d’oficina: word, excel, sincronitzar directoris entre diferents persones, grups; facilita compartició de fitxers cap a fora

En cas que hi hagi fitxers pesats, documents o documentació, es crearà una carpeta de nextcloud al núvol, amb el prefix d’un codi de projecte, que és la composició de: (1) l’any que comença, (2) i el següent número natural disponible; per exemple: 2023-3-manteniment_raval. Per tant, si a tancament d’any, l’últim projecte és 2023-25-exemple, vol dir que s’han executat 25 projectes, i al contingut de cada carpeta hi ha annexa l’informació

Projecte en la forja

Utilitzem qualsevol sistema de tickets genèrics que funcioni tal com una forja de software: tickets oberts, tancats

Cada ticket té un número únic, aquest és la referència que fem servir des de fora per aclarir de quin projecte en particular es tracta. Afegir el prefix projecte per generar un ticket de projecte unívoc és a dir projecte#n, on n és el número de ticket, per exemple projecte#938. També us podeu referir a ell com el ticket de projecte 938

En cas de fer documentació tècnica, el primer punt de partida són documents markdown al repositori de projectes, però convé que acabi en agora.exo.cat

Les tasques es pugen com a ticket en el respositori de projecte de la forja principal. Convé que sigui un repositori privat per protegir dades sensibles i es dona accés a membres de l’eXO i col·laboradors de confiança