eXOtemp-p4 gestió de projectes

en eXO tenim diferents eines per treballar la gestió de projectes

aquesta és la forma d’organitzar i coordinar tasques i projectes entre els membres de l’associació i col·laboradors

projecte en la forja

utilitzem qualsevol sistema de tickets genèrics que funcioni tal com una forja de software: tickets oberts, tancats

en cas de fer documentació tècnica, el primer punt de partida són documents markdown al repositori de projectes

les tasques es pugen com a ticket en el respositori de projecte de la forja principal. Convé que sigui un repositori privat per protegir dades sensibles i es dona accés a membres de l’eXO i col·laboradors de confiança

ara per ara, aquest repositori de forja és a https://gitlab.com/guifi-exo/projectes (hem de ser capaços de moure informació particular d’eines a un altre tipus de documentació que "instanciï els diferents conceptes en com actualment funcionen, tipus: la forja és gitlab i el repositori privat és https://gitlab.com/guifi-exo/projectes ; aquesta seria la informació volàtil que canviaria, però el procés o forma de funcionar podria perdurar per molt més temps)

si són més d’un ticket, crear un milestone (conjunt de tasques)

projecte en el núvol

eina que ens permeti organitzar documents d’oficina: word, excel, sincronitzar directoris entre diferents persones, grups; facilita compartició de fitxers cap a fora

en cas que hi hagi fitxers pesats, documents o documentació, es crearà una carpeta de nextcloud al núvol, de la forma de l’any on estem, i un número o índex de projecte; per exemple: 2023-3-manteniment_raval

a parametritzar fora:

  • nuvol: nextcloud
  • url: nuvol.exo.cat