eXOtemp-p18 Eina de gestió administrativa

Nota inicial temporal: Em dona la sensació que no està clara quina eina de gestió fem servir (o que fem servir dolibarr), de moment genero això així a veure què tal

(aquesta part potser convé que estigui en un altre document, i aquí només dir que l’eina que fem servir ha de requerir i ser compatible amb la cartera de serveis d’eXO, però no em vull ficar ara amb això) A eXO gestionem dos tipus:

A tals efectes, necessitem una eina de gestió administrativa que compleixi amb els següents requeriments:

  • Programari lliure
  • Interfície web
  • Que sigui fàcil d’utilitzar
  • Que permeti registre d’informació de tots els associats i externs que tenen serveis de pagament amb eXO
  • Que permeti registre de factures emeses i rebuts de sòcies
  • Que permeti generació mensual de: factures emeses recurrents, ordres de pagament SEPA (domiciliacions)

Actualment és dolibarr (mirar de treure aquí el nom de l’aplicació específica)

  • Facturació electrònica (a partir del 2024 serà obligatori i és incert que dolibarr funcioni)