[WIP] Detalls de servei i configuració del servei nuvol.exo.cat

Mantenidor: @exopedro

És un nextcloud

Es va muntar a mà fent servir aquesta guia wiki/nextcloud.md at master - wiki - farga.exo.cat (pendent moure aquella guia cap aquí)

Utilitza docker amb collabora online per editar documents online

Utilitza usuaris i grups definits a l’LDAP de eXOtemp-p18 Eina de gestió administrativa

Està muntat en una VM amb un apache (però abans hi ha un reverse proxy), voldria passar-ho a nginx, que és lo que poso últimament a tot arreu

Script automàtic d’actualització de nextcloud

No aplicar-lo a la lleugera, a vegades hi ha plugins, fins i tot oficials, com el ldap-writer que no estan disponibles a l’última estable, i això pot ser una liada

Fitxer /root/upgrade_nextcloud.sh a data de 2024-01-16_14-02-39

#!/bin/sh
su www-data -s /bin/sh -c "php /var/www/html/nextcloud/updater/updater.phar --no-interaction"
#su www-data -s /bin/sh -c "php /var/www/html/nextcloud/updater/updater.phar"
su www-data -s /bin/sh -c "php /var/www/html/nextcloud/occ app:update --all"

El updater va per ordre, i sempre va a una versió mínima més propera, per tant, per actualitzar a la última més estable pot requerir de executar-ho diverses vegades

Script automàtic d’actualització de collabora online

No l’acostumo a actualitzar, i s’ha de fer amb MOLTA cura, en versions recents ha deixat de funcionar i estar pendent de revisió

Fitxer /root/upgrade_nextcloud_collabora.sh a data de 2024-01-16_14-02-16

# src https://hub.docker.com/r/collabora/code/tags
# tag: last time checked 2020-7-15
#target_tag="4.2.6.2"
# tag: last time checked 2021-11-5
target_tag="6.4.13.3"
nextcloud_domain="nuvol.exo.cat"   # or example.com if is a subdomain
# this is not needed
#nextcloud_domain="$(echo $nextcloud_domain | sed 's/\./\\\\\./g')"
#docker run -t -d -p 127.0.0.1:9980:9980 -e "domain=$nextcloud_domain" -e 'dictionaries=en es ..' --restart always --cap-add MKNOD collabora/code:$target_tag

# run as privileged https://github.com/CollaboraOnline/online/issues/779

# esto es lo que funcionó o lo que está funcionando en 2021-11-18
#docker run -t -d -p 192.168.95.22:9980:9980 -e 'xtra_params=--o:ssl.enable=false --o:ssl.termination=false' -e "domain=$nextcloud_domain" -e 'dictionaries=en es ca ..' --restart always --cap-add MKNOD --privileged collabora/code:$target_tag
# esto es lo que se supone que debería ser
docker run -t -d -p 192.168.95.22:9980:9980 \
	-e "domain=$nextcloud_domain" \
	-e 'dictionaries=en es ca ..' \
	--restart always --cap-add MKNOD --privileged collabora/code:$target_tag

100%. Confirmo :smile: