Flux de treball amb forgejo per la gestió de projectes

O com gestionar el dia a dia d’exo-servers

Aporta implementació de eXOtemp-p4 Gestió de projectes

Ara per ara, aquest repositori de forja és a https://farga.exo.cat/exo/projectes

Els “projectes” de forgejo ajuden en la gestió de projectes a tenir una visualització ràpida de què és el que tenim sobre la taula i qui ho pot engegar, en quin estat estan les coses, i també entendre les limitacions que tenim des de: (1) la base de voluntariat, (2) projectes concrets, (3) proveïdors externs.

Dividirem els projectes de forgejo per trimestre, seguint la numeració (i posant per exemple 2024) com a 2024-q1, 2024-q2, 2024-q3, 2024-q4. Per referir-nos al panell on estem, i com a joc nemotècnic, li direm el panellet.

Si una tasca-projecte necessita separar-se en diferents tickets, la forma d’agrupar-ho seria amb els “Milestones” (no documentat a forgejo, similar concepte de gitlab, github) i amb l’etiqueta de codi de projecte corresponent.

El panellet té les següents columnes per categoritzar les tasques:

  • Uncategorized: sense categoria, potser una forma de treure-li prioritat a una tasca que voldríem que es fes dins del projecte (és a dir, dins del termini any-trimestre)
  • SOON: ens agradaria que estigués “IN PROGRESS” però els recursos són limitats i van aquí
  • WAITING: algú està esperant que algú altre interactui en la tasca (ajuda a visibilitzar un bloqueig en alguna cosa concreta que es desitja fer i no es pot)
    • nota: abans anava després com es veu en la captura de pantalla, però crec que té més sentit ubicar-se entre properament i en progrés
  • IN PROGRESS: tasques en curs assignades a una persona concreta
  • VERIFY / PRESENT: un cop algo s’ha acabat, o quan s’ha pres una decisió molt concreta, però s’espera a una reunió d’exo-servers per acabar de clarificar, va en aquesta categoria. També és un bon moment per presentar-lo als companys en la propera reunió, fer una demo, etc.
  • DONE: fet, acabat

El panellet té aquesta pinta a dia d’avui

Exemple de visualització del milestone d’un projecte (aquest és un projecte intern-petit que no necessita codi de projecte i per això no el té)

Com es pot veure, cada tasca té subdivisió de tasques, això ajuda a determinar un clar tancament de la tasca

image

I potser et vols explaiar, però si hi ha a dalt de tot les tasques necessàries per tancar el ticket, molt més clar