eXOtemp-p6 Grup de treball exo-servers

Funcions

Correspon a les funcions característiques d’una comissió tècnica

Centralitza tot lo que té a veure amb la part tècnica de l’associació.

Coordinació

A efectes de que hi hagi una coordinació efectiva, de cara a fer qualsevol acció tècnica relacionada amb les infraestructures de l’associació, la persona necessita, o bé formar part d’aquest grup de treball, o bé que alguna persona que ja forma part representi les seves accions. Aquesta persona representant de l’extern seria el nostre referent (o proxy) per a la rendició de comptes amb l’extern.

Membre actiu

Considerem membre actiu a la persona que:

  • Ha fet alguna interacció en els darrers 3 mesos, exemples: s’ha expressat, està al corrent (es llegeix lo que anem fent, al seu ritme), ha assistit a alguna sessió, etc.
  • Quan se li pregunta sobre algun servei que gestiona o coneix, respon en un temps de resposta inferior a 2 setmanes

Formar part

Qualsevol persona sòcia pot demanar formar part i participar. Fora d’aquesta regla bàsica i fàcil, ens reservem el dret d’accés cas per cas, en base a un consens dels membres actius

Gestió de projectes

Fa servir gestió de projectes definida en eXOtemp-p4 Gestió de projectes