eXOtemp-p6 grup de treball exo-servers

comissió tècnica de l’associació

fa servir gestió de projectes definida en eXOtemp-p4 gestió de projectes