eXOtemp-p25 WIP: Assegurances

Des de l’associació hem volgut cobrir determinats possibles incidents que podrien tenir els participants en alguna de les seves activitats. Agafem de lo que tenim ara i generalitzem en els requisits:

  • Assegurança per cobertura d’accidents a voluntaris (fins a 15 voluntaris). Per a accidents relacionats en la seva seu social. Cal registre de qui és voluntari per poder demostrar-ho.
  • Responsabilitat Civil (RC) cobreixi danys a tercers per activitats pròpies de l’entitat. Fins a un aforament de 100 persones. Per a accidents relacionats en la seva seu social.