eXOtemp-p15 Exoneració de pagament

Estic inspirat però tinc poc temps, quedarà incomplet

Context i motivació

Fa temps que volem ajudar a persones que tenen dificultats econòmiques i cert vincle amb l’associació, necessitem un protocol d’actuació ràpid, efectiu i clar per saber com regular això d’una manera pràctica

Per una banda volem donar retorn a totes aquelles persones que fan possible que l’associació funcioni

I també és una forma de promocionar la participació a l’associació, que ara per ara és escasa (tot i que mai ens podem queixar!)

El terme exoneració

Originalment volia fer servir “excempció de quota”, però això podria afectar a altres serveis més enllà de la quota. He consultat i hi ha dos alternatives que m’agraden:

  • Moratòria de pagament
  • Exoneració de pagament

Em quedo amb exoneració, per lo de eXO :slight_smile:

Exoneració de pagament de serveis adicionals a membres actius

Tots els serveis fan una identitat

Queden exonerats de pagar serveis adicionals, als que participen en els grups de treball i comissions de l’associació (de moment, junta i comissió tècnica (exo-servers))

De moment només serveis adicionals fins que no s’avalui l’impacte d’exonerar pagament de servei d’internet, etc. podria generar pèrdues a tresoreria i s’ha d’estudiar

Permís especial d’exoneració de pagament

Ens reservem el dret de concedir permís especial d’exoneració a persones per criteris varis, especialment si veiem que suposa per la persona una dificultat per pagar-ho: ens agrada lo que fan, contribueixen a l’associació, etc.

Sol·licitud d’exoneració de pagament

Aprovat per consens en la següent reunió de junta (o junta extraordinària per abordar-ho, si s’escau), figures president, tresorer i secretari donen sí explícit (a l’estil de com funciona amb les transferències bancàries)

Es recull l’identitat que es beneficia d’això, el motiu, així com els períodes on s’està aplicant

Revisió anual d’exoneració de pagaments

Ratificat en assemblea general anualment