eXOtemp-p3 Alta de servei VPS

Ús de dominis

És preferible tenir dominis configurats per facilitar la visibilitat del servei

Si el servei té una interfície d’usuari, fer un subdomini d’ exo.cat

Per a serveis no visibles, tals com un agent de Continuous Integration, feu servir exonet.cat