eXOtemp-p23 WIP: Bones pràctiques en desplegament de serveis

En aquest article tècnic es vol recollir recomanacions generals i consensuades que ajuden a tenir un desplegament de servei exitós. L’operador pot decidir canviar aquestes recomanacions sota el seu criteri i responsabilitat, ens agradarà que ho justifiqui amb fonaments a exo-servers i que marqui clarament que aquella màquina no les segueix.

Tots els serveis es despleguen en Linux KVM amb els següents paràmetres:

  • Machine: q35 amb versió Latest. Motiu: s’ha detectat que en determinades circumstàncies i440 pot donar un consum de CPU, i per tant elèctric, més elevat (veure #1022). A més a més, l’altre 440fx correspon a un ordinador molt antic (1996), en canvi q35 és del 2007

TODO:

1 'M'agrada'