eXOtemp-p9 Junta eXO

És el grup de treball que gestiona l’associació

La junta eXO està formada per presidència, vicepresidència (opcional), tresoreria, secretariat i diverses vocalies (opcional). Els càrrecs opcionals no es pugen seguint el procediment eXOtemp-p2 Procés inscripció oficial nova junta amb generalitat, departament de justícia . I també es convida a participar a membres de la eXO amb qui tenim més confiança

Canals de comunicació: email, xat i reunions puntuals en remot o presencial (TODO canals)

Les decisions es prenen per consens, és a dir, tractant que no hi hagi algú en desacord amb el procedir

Es pot consultar els membres que estan a la junta doc/junta.md · master · guifi-exo / public · GitLab (aquí un exemple d’instanciació de lo que parlava; però convindria tenir un enllaç tipus exo.cat/TODO , potser exo.cat/junta ? i que sigui backward compatible, potser que hi hagi una redirecció HTTP 307

Sobre junta+

És una extensió de persones que formen part de la junta i ajuden a la gestió de l’associació