Proposta/sol·licitud de comentaris per servei informatiu instàncies de serveis eXO a través de info.exo.cat

Hola,

Sabria com fer-ho, però voldria sentir altres comentaris, per exemple d’ @evilham

La idea seria reduïr al màxim els enllaços específics de les instàncies en públic - Àgora de l'eXO ; a vegades volem dir que tal correu es farà servir, o tal servei té una adreça concreta. A vegades les adreces són prou genèriques com agora.exo.cat i per tant, si canviem el servei de fòrum no hi hauria problema i és probable que volguéssim mantindre el nom d’agora de l’eXO. Hi ha altres adreces però que podrien canviar, o que exposar-les en un document públic podria donar problemes de privacitat, spam, etc.

La meva suggerència seria que la màquina virtual rproxy que bàsicament té un nginx gestioni algunes d’aquestes peticions, i que per exemple fes:

$ curl info.exo.cat/correu-junta
junta@example.com

nginx podria fer una resposta estàtica directament allà, i alguns dels endpoints específics podrien tornar consultes molt sofisticades a través d’un script/crawler, per exemple, per saber els membres de la junta, podria fer

$ curl info.exo.cat/membres-juntes
Pepito, president
Menganito, tresorer
Lerenda, tresorer

i això executaria un script que aniria al git on tenim els membres de la junta i ho imprimiria per pantalla

algunes d’aquestes consultes podrien requerir d’autenticació més o menys sofisticada en funció del cas, per saber la informació. Per tant és una forma de ser més transparents i de només amagar la informació sensible, permetent conèixer més detalls sobre un procés que degut a un nom, o l’apuntar a un recurs ho podria fer 100% privat

per acabar, us poso alguns dels exemples on m’agradaria aplicar això (o quelcom similar):


A tot això què us sembla:

  1. en general, la proposta de cobrir la majoria d’enllaços possibles amb info.exo.cat/exemple1
  2. de fer-ho amb nginx reverse proxy

Gràcies per llegir-ho

Salut,
Pedro