eXOtemp-p28 WIP: pla de comunicació regular

explicar pla de comunicació general

exofasia seria la part més atòmica de la comunicació pública, aquí seria la carta als reis, i els detalls de l’implementació aquí Presentant eXOfàsia, també hi ha altres detalls del procés de com es fa en “redacció” (que aniria a categoria com es fa)