eXOtemp-p22 WIP: Política de persistència de dades

Explicitem lo que es pot esperar en general d’eXO en quant a retenció de dades en els diferents serveis que proveïm.

En altres paraules, no ens fem responsables ni custodiem les dades de tot lo que passa a través de nosaltres per sempre.

Política general

Dades de serveis

Accés: Dades accessibles en funció del cas: pels socis, determinades persones i/o públicament

Dades de text efímeres

Expiració a 1 any des de la seva creació

Valorar si val la pena treballar l’automatització de destrucció. Aplicaria especialment a missatgeria instantània, pads col·laboratius, etc.

Motiu: l’objectiu d’aquests serveis és ajudar a organitzar temporalment la informació, no indefinidament. Aquesta informació convé que es mogui eventualment a una forma més persistent i d’arxiu referenciada per a la seva consulta

Dades de gravacions de vídeo i/o àudio

Expiració en 14 dies

Motiu: Aquestes dades acostumen a ser més pesades, i actualment eXO no es caracteritza per tenir facilitat en guardar moltes dades molt pesades. A més a més, aquestes dades acostumen a tenir més sensibilitat pel tipus de dades, és més adient que eventualment les persones que fan ús d’aquesta informació la descarreguin i la guardin.

Dades internes de sistemes

Accés: Dades que tenen accés des de la comissió tècnica exo-servers amb motiu de garantir servei

Logs

Expiració: 1 mes?

Motiu: en cas d’incidència, poder mirar enrere sobre què ha passat, per altre banda, són més sensibles i convé no acumular gaires.

Mètriques i indicadors de monitorització:

Expiració: 1? 2? anys?

Motiu: poder fer balanços a llarg plaç de canvis

Excepcions

  • Si la política de retenció s’expressa d’un altre manera a través d’un altre document escrit: oferta, contracte o conveni.
  • Arxiu que l’eXO consideri rellenvant guardar amb caràcter indefinit, és a dir, allà on la custòdia o responsabilitat de les dades recau directament a eXO.
1 'M'agrada'