eXOtemp-p14 Procés inscripció oficial nova junta amb banc

El banc demanarà el document de certificat d’inscripció de nova junta, que es l’adjunt de la documentació del tràmit ( eXOtemp-p2 Procés inscripció oficial nova junta amb generalitat, departament de justícia )

I altres requisits a criteri del banc:

  • Puntualitzacions adicionals sobre les persones que conformen la junta
  • “Documentació per a la tramitació. Alta Persones Jurídiques Residents” que conté informació molt similar al que demanen en el “Document de Certificat d’inscripció de nova junta”

Els nous càrrecs de la junta (secretari, president, tresorer) hauran de signar el Contracte de Banca Online.

La operativa de banca online la poden exercir qualsevol de les tres persones (secretari, president i tresorer), però cada operació haurà de ser aprovada amb dos signatures.

Pas adicional en cas de canvi de tresorer: canvi en la titularitat de les targetes de crèdit

Les targetes van a nom d’una persona física, i pot ser de qualsevol persona inscrita a la junta, però en eXO fem que vagin a nom del tresorer

Per tant en cas de canvi de tresorer, caldrà:

  • Sol·licitar noves targetes de crèdit
  • Retorn de targetes de crèdit que s’havien donat de baixa perquè estaven a nom de l’anterior tresorer