eXOtemp-p27 WIP: projecte transversal

Relacionat amb Discussió i proposta de continguts relacionat amb categories "Recerca i desenvolupament" i "Difusió"