Discussió i proposta de continguts relacionat amb categories "Recerca i desenvolupament" i "Difusió"

He creat un criteri per distingir quan va o no va a aquesta categoria (i les seves subcategories), de fet, mentre ho feia m’he adonat que és un bon lloc on es pot fer resum de projectes en actiu, etc. veure:

Tiro milles doncs a moure l’article que m’ha inspirat, el de GNU Taler, a difusió

Aquest seria l’espai per discutir si us agrada com queda o no.

També en podem parlar si difusió és la categoria apropiada, si és un altre, o si ens falta un altre categoria per aquest tipus de discussions

Especialment m’interessa saber què opina @rita

Entenc que et refereixes a això:

Si ho he entès bé, quan es fa una xerrada o un taller, es fa la publicació a Difusió. I la resta de coses del projecte (debats, idees, col·laboracions, etc.) es posarien a la seva categoria.

Desconec com un projecte arriba a ser amadrinat per la eXO (hi ha algun formulari o algun fil que m’hagi perdut?). Tampoc sé què vol dir exactament aquest amadrinatge més enllà de tenir categoria pròpia a l’àgora. Però això potser ja seria un altre fil :slight_smile:

Okis.

Aquesta era la última frase que volia escriure, però la poso al principi per destacar-la més: La idea de tot plegat és que quedi per escrit i no estigui necessàriament i només en el cap d’algú, per tant, si vas trobant necessitats de coses que no s’entenen, comenta-les. Em dona la sensació que he intentat respondre a tot el fil, però si no ha quedat prou clar insisteix.

La veritat és que donen ganes de passar divereses hores a l’agora escrivint però no tinc gaire temps, per tant generaré TODOs i miraré de respondre per generar més discussió. És a dir, no estic generant claredat en les coses, però sí que he:


Miro de respondre:

Si ho he entès bé, quan es fa una xerrada o un taller, es fa la publicació a Difusió. I la resta de coses del projecte (debats, idees, col·laboracions, etc.) es posarien a la seva categoria.

Lo que sembla raonable és separar d’alguna manera lo que ens arriba i volem compartir (difusió, un cas d’ús de l’àgora), de una coordinació transversal (que transcendeix la capacitat d’eXO, i que per tant no és un projecte intern) i que aquest fòrum podria ser molt bon lloc

Aha, i potser i per tant caldria aclarir amb més detall les funcions de l’àgora eXOtemp-p13 L'àgora, el punt de trobada digital de la comunitat

Desconec com un projecte arriba a ser amadrinat per la eXO (hi ha algun formulari o algun fil que m’hagi perdut?). Tampoc sé què vol dir exactament aquest amadrinatge més enllà de tenir categoria pròpia a l’àgora. Però això potser ja seria un altre fil :slight_smile:

És comprensible, al cap i a la fi miro d’anar posant una mica d’ordre i claredat “sobre la marxa”.

De fet, arrel d’això he escrit una mica més, i no sé si he d’especificar més clar o ja està prou bé així.

La motivació és la de posar esforços en distingir projectes (la definició comuna serveix la de la wikipedia : amb data d’inici, fi, motivació/objectius, persones implicades (recursos)) que des d’eXO s’incentiva. Els projectes crec que és saludable que tinguin algun referent o madrina que sigui soci de l’eXO. Un altre forma de veure-ho seria que sobre una temàtica molt concreta que requereix de l’esforç d’unes persones implicades per cert temps i que requeriria d’anar informant via exofasia, perquè a la gent de l’entorn d’eXO li faria gràcia fer seguiment de com va aquell projecte; en aquells casos convindria que aquella temàtica o “gran tasca” (projecte), estigués en la categoria de recerca i desenvolupament en el cas que fos una cosa nova i que ens està fent avançar.

Així doncs m’adono que caldria que estigués ben explicat aquí, i per distingir d’altres projectes li diria “projectes transversals” (així com també caldria que fessim una publicació sobre la generalització de la necessitat de comunicar/comunicació de la implementació ja feta d’exofasia: eXOtemp-p28 WIP: pla de comunicació regular ).

projectes transversals vs projectes, ja que hi ha una operativa interna de projectes que convé que sigui només intern d’eXO, i transversal sona a que “transcendeix d’eXO” (per no dir projectes trascendents xD). Per altre banda, amb “recerca i desenvolupament” s’aglutina operativa amb “coses noves”, que és, de fet, una categoria que hi havia en la comunitat guifi per distingir del fil que podria haver en usuaris.

… definitivament no és un projecte trascendent perquè no necessàriament ha de trascendir eXO, sona una mica ambiciós dibuixar-ho així.

no trobo una definició més formal, però utilitzaré aquesta. lo que vol dir és que implica participació de persones que no podrien ser d’eXO però que llavors donarien diversitat, més valor, i faria els projectes més col·laboratius i transparents (per aquells que necessitin d’aquestes característiques) com és el cas de l’actual de consum elèctric, digicòria, o la possibilitat que sorgís una sèrie de gent interessada al tema de gnu taler o lo que sigui