eXOtemp-p13 L'àgora, el punt de trobada digital de la comunitat

Aquest document és un esborrany començat en exo-processos 2023-3-31 amb @rafaelgarcia i @exopedro

Funció: Separar entre: (1) informació vigent o actual o activa, (2) informació històrica, inactiva o ja processada.

TODO-pendent

Aquest document va començar per definir procés de neteja de fils, però podem aprofitar aquest document per fer una explicació genèrica de com funciona àgora, per què la necessitem, requeriments, i moure coses específiques de discourse a com es fa.

Antecedents

Partint d’aquesta conversa, potser podem aclarir i consensuar com netegem temes de l’agora Com netejar converses resoltes? , anem a veure si podem formalitzar-ho com a document de guia

Documentació de què vol dir closed, unlisted i archived The difference between Closed, Unlisted and Archived topics - moderators - Discourse Meta

Evolució

Inicialment vam començar amb l’exemple més clar on una petició, dubte o problema s’havia resolt, i llavors es podia marcar com a resolt i “arxivar-lo” per restar-li visibilitat i donar prioritat als temes no resolts

Després es va veure que no tot té estricta resolució i que simplement es pot arxivar

Funcions de l’àgora

(Això potser podria ser tot un nou document però de moment ho posem aquí)

  • Llista de correu, fòrums, comunicació, networking
  • Estandarització de processos

Categoritzar com resolt o arxivat

Un tema pot acabar resolt o arxivat quan: es un tema que està molt lligat al present, i a una resolució molt puntual d’un tema, que, amb el pas del temps, perd rellevància

  • Resolt: marca que un problema s’ha resolt i es dona una solució clara que queda confirmada
  • Arxivat: el tema ha perdut rellevància, exemple d’aquesta categoria (l’exemple no vull que hi figuri en el document final, però ens pot ajudar a redactar sota quines condicions un tema pot quedar arxivat arxivat - Àgora de l'eXO )

Un cop el tema ha entrat en resolt i arxivat encara es pot trobar, encara es pot respondre, i si torna a tenir vigència o necessitat es pot revertir

Categoritzar com obsolet

En cas que el tema ha perdut rellevància, s’ha de consensuar amb els responsables :

Perquè en cas que aquests documents deixen de tenir rellevància, passen a estar obsolets, tal com suggerim aquí: eXOtemp-p12 Document d'inici

Discussió sobre si tancar o no els temes categoritzats com resolt, arxivat o obsolet

Tot i que en el cas de resolt, es preferible obrir un fil nou citant l’antic; per evitar que un fil entri en la dinàmica de error - resolt - error - resolt, provocat per canvis d’actualització de software, de canvi en l’estat de lar xarxa, etc. Lo que fa pensar que per evitar aquesta situació, els “resolts” s’haurien de tancar (closed): evitar noves respostes