Quant a la categoria testbeds

Sobre xarxes de telecomunicacions experimentals

Testbeds en l’actualitat