eXOtemp-p1 Alta de soci

notes:

@exopedro : 2024-04-11_20-15-01 com he comentat en la discussió, no m’agrada aquesta publicació perquè ha quedat una mica rovellada, barreja moltes coses, etc. Després d’això es va muntar més “estructura”. Per exemple, no em sembla adequat que una publicació i fil de publicacions, que pretenen dir qui som i on anem parli amb massa detall de la volatibilitat d’uns enllaços, o d’uns “com es fa”. Ja m’ho tornaré a mirar un altre dia


Recopilació de dades

Amb els formularis:

Hi ha notificació amb tiquet que va cap al sistema d’incidències, el flux està explicat aquí

Fins a dos adreces de correu: una de facturació i un altre de comunicació

Per simplicitat administrativa en les altes i baixes de servei, promourem una única compta de correu per tots els afers, i fins a un màxim de dos adreces diferents separades en dos temàtiques:

 • Adreça de comunicació: des d’on participareu a la llista de correu, a l’àgora, i a altres serveis que anem incorporant.
 • Adreça de facturació: on rebreu les factures i rebuts

En cas que sigueu més d’un interlocutor (entitat, família, etc.) i necessiteu més de dos comptes, caldrà que genereu per la vostra banda una compta o bústia compartida.

Alta en Dolibarr:

Confirmar que la persona no ha sigut sòcia prèviament, si és el cas, reutilitzar l’entrada “Soci” i “Tercer”, revisant tota la informació i tornant a activar l’afiliació.

En cas d’equivocació: afegir al Tercer l’àlias: “ANTIC”

Menú: Soci/Nou soci

Peculiaritat:

 • Identificador d’usuari(uidNumber) =20{id soci}
 • Identificador de grup(gidNumber)=30001

On {id soci} es calcula mirant el següent número al llistat de tots els socis.

Un cop Validat seguim amb l’afiliació, alta de tercer i SEPA:

Afiliació

Crearem una Afiliació des de la solapa d’afiliacions amb:

 • Data afiliació: 1/1/2099
 • Import: 0
 • Acció complementaria al registre: Res

Alta de “Tercer”

Aquí hi ha la informació per facturació (no necessàriament socis), ha de quedar associat a l’objecte “Soci”.

Hi ha dos camps amb el mateix text. El primer correspon al NIF espanyol i el segon al NIF Intracomunitari. Per defecte aquest segon no l’omplirem.

En el cas de persones jurídiques, afegim a Contactes/Adreces el nom i correu d’una persona de contacte.

Document SEPA

Necessitem el codi de client (CUXXXX-XXXXX) per generar el document SEPA, aquest serà l’etiqueta del codi BAN.

Pestanya de Tercer: Informació sobre el pagament

Cal introduir totes les dades dels camps indicats, marcant la domiciliació com RECUR. La referencia del mandat únic es deixarà en blanc ja que el sistema la generarà automàticament.

Demanem l’IBAN, però Dolibarr/el document SEPA necessita més dades.
Podem obtenir les dades que falten amb schwifty, un mòdul de Python que funciona offline:

from schwifty.iban import IBAN
compte = IBAN(iban)
print(compte.bank)
{'country_code': 'ES', 'primary': True, 'bank_code': '3025', 'bic': 'CDENESBB', 'name': 'CAIXA DE C. DELS ENGINYERS-C.C. INGENIEROS, S.C.C', 'short_name': "C. D'ENGINYERS"}

Aquest document es genera i s’envia a la nova persona / entitat sòcia.

Un cop signada l’afegim al “tercer” a Dolibarr, a la pestanya “Documents”.

Alta factura recurrent (pantilla en Dolibarr)

Es crea un esborrany de factura amb:

 • Títol: “Quota soci de xxx”
 • Servei predeterminat Quota XXX
 • nota pública: Quota sòcia

Després es converteix en “plantilla”:

 • Plantilla de document: rebutexo
 • Freqüència: 1 mes
 • Data propera generació: 1 del següent mes
 • Num màxim de generació: 240 per defecte (TODO: comprovar si n’hi ha que caduquen? 240 mesos → 20 anys)
 • Estat de factures generades: Validada (a pagar)

Deixaré un pensament en veu alta, tenim dos necessitats que actualment convergeixen en un document:

 • D’una banda necessitem explicar com es fan aquests processos administratius per a aquelles persones que tenen la responsabilitat o volen ajudar a executar-les. Ara per ara, és la situació de gairebé tot el document
  • subcomentari: jo entenc que aquesta categoria Públic no és la més adient, sinó la de Com es fa, especificant versions concretes de programari, ja que és en el com es fa on es baixa al detall, per altre banda, els documents de polítiques generals (com es pretén que sigui en aquesta categoria) hi hauria menys referències als detalls/implementació (el com) i més a l’especificació (el què)
 • De l’altre, volem aclarir com volem que siguin les coses des del punt de vista d’alta. És el cas, per exemple, de la subsecció Fins a dos adreces de correu: una de facturació i un altre de comunicació