Com funciona l'integració de formularis.exo.cat amb request-tracker

A qui va dirigit

Això és una extensió de Com funciona l'atenció d'incidències i procediments administratius amb request-tracker 4.4.4 , per què en una publicació diferent? Perquè l’altre és per tots els usuaris i no es vol afegir més complexitat. Aquesta lectura és més per tècnics o operadors del sistema d’incidències, específicament, per la integració en qüestió.

Motivació de l’integració

És una integració generalitzada de dos sistemes d’eXO: formularis.exo.cat amb request-tracker. On request-tracker estaria subscrit i rebria per tant notificacions als formularis d’interès relacionats amb processos administratius tals com altes o baixes que quedarien registrats en request-tracker. D’aquesta manera, s’implementar la necessària protecció de les dades

Aquesta mesura ha trigat a arribar degut a que de moment, la solució utilitzada pels formularis.exo.cat és liberaforms.org, i encara no té res similar a un webhook, però he trobat una manera prou correcte per fer-ho.

El flux

El missatge que es rebrà al request-tracker serà de que un formulari en particular ha sigut contestat. D’entrada, hi haurà una informació de l’equip de suport: els que tenen accés al formulari necessiten entrar i processar aquesta informació. A més a més la data de la notificació serà propera a la del registre de dades del formulari (a efectes d’auditoria o correlació temporal). Aquells que tinguin accés podran accionar en posar les dades necessàries per tirar endavant la resolució del tràmit administratiu.

Subject: eXO - LiberaForms!. Nova resposta de formulari


El formulari 'nom-formulari-aqui' a 'eXO - LiberaForms!' ha estat contestat.

https://formularis.exo.cat/form/N/answers

Salutacions.

Els escenaris on algú emplena més d’una vegada el formulari, o algú emplena el formulari en un ticket ja existent, es pot resoldre amb l’operació “merge” de request-tracker (d’ajuntar tickets).

Sense l’integració, hi ha una mena de salt al buit (menys auditoria, menys transparència, menys control, menys referenciabilitat de les dades) entre la coordinació necessària dels que tenen autorització en l’eina formularis.exo.cat (amb accés a dades sensibles) i request-tracker (voluntariat que ajuda en la part més tècnica)