Quant a la categoria Suggeriments de serveis eXO

En aquesta categoria recollim suggeriments de millora de: https://exo.cat , https://agora.exo.cat , etc.