Sincronitzador usuaris/socis: sync-members.sh (as of git repo projectes commit e89d506)

Tenim un sincronitzador manual en forma d’un script principal en sh i algunes parts en python que en l’actualitat

configura el fitxer secrets env

MAILMAN3_USER='youruser'
MAILMAN3_PASSWORD='yourpassword'
MATRIX_TOKEN='toooooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnffffffffffffffffffffffrrrrrrrrrrrrrrrrrrroooooooooooooooommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaatttttttttttttttrrrrrrrrriiiiiiiiiiiiiiiixxxxxxxx'
DOLHOST='192.168.95.23'
DOLAPIKEY='yourdolibarrapikey'
DISCOURSE_API_KEY='diiiiiiiiissssssscoooooooouuuuuurrssssssssseeeetokkkkeeeeeeeennn'

utilització

url del codi: https://farga.exo.cat/exo/projectes/src/branch/master/sync-membres

cd path/to/projectes/sync-membres
./compare-members.sh

això generarà un report tal com annex I, llavors, operes sobre les diferents plataformes treient i posant usuaris, tornes a executar l’script per comprovar si encara hi ha “diffs”; si no hi ha, has acabat!

annex: com es veu el report de sync

a continuació un exempel de l’output d’aquest script


sync status

retrieved on 2024-01-03T21:26:48+01:00

exo-membres mailing list:

-user1@example.org
-user2@example.org
-user3@example.org
+user4@example.org
+user5@example.org
+user6@example.org
+user7@example.org

exo-membres agora:

-user1@example.org
+user4@example.org
+user5@example.org

exo-membres matrix:

-user1@matrix.org
-user99@matrix.org
+user6@matrix.guifi.net
+user7@matrix.org
+user99@matrix.guifi.net