2024-04-30 20:30 a 2024-05-02 17:27 Indisponibilitat de servei pad.cas.cat

https://pad.cas.cat és un servei que s’ofereix a través del túnel comunitari de llenguadoc i que es fa servir com a servidor de pads efímer per diversos assumptes d’eXO

Arrel del malfuncionament elèctric del túnel de llenguadoc, el servidor nginx va quedar amb una configuració incorrecte que l’impedia engegar-se, concretament: unes definicions antigues de virtual hosts, s’havien netejat els certificats, però no les definicions a la configuració d’nginx