2024-05-01 22:35 a 2024-05-02 9:15 Degradació de servei general

Hi ha hagut una degradació general de servei que ha afectat per tant l’accés a internet per part dels socis tant com l’accés a servidors

@dyangol ens informa que l’incident està relacionat amb una recent configuració aplicada de canvis de IP per l’OOBA en els switchos mikrotik. “El que hem après és q cal reiniciar després d’aplicar canvis en el bridge”

1 'M'agrada'