Canvi estructura carpetes nextcloud, encabint memòria d'activitats

He aprofitat ara per donar-li un altre digitalització de l’estructura de carpetes nextcloud eXOtemp-p26 WIP: nuvol.exo.cat , però avui vull posar especial èmfasi en la memòria d’activitats, abans de ser capaces de generar un document així anual, cal una feina prèvia, i facilitar-la.

 1. En la carpeta Públic
 • abans: 1. Public/3. Presentacions
 • després: 1. Public/2. Memòria activitats publica
  • borro carpeta buida: 1. Public/2. Commons
  • documentació tècnica passa de 4 a 3
 1. En la carpeta Associació
 • abans: 2. Associació/6. Events
 • després: 2. Associació/3. Memòria activitats privada
  • borro carpeta buida: 2. Associació/3. Fundació
  • moc
   • abans: 2. Associació/8. Claus públiques
   • després: 2. Associació/6. Claus públiques

Proposta de definicions:

Memòria activitats publica: activitat d’eXO i relacionada que s’ha publicat, o que no hi hauria problema de publicar (exemples: presentacions pdf, fotos en una presentació pública)

Memòria activitats privada: activitat d’eXO on hi ha més les fotos de les persones que formem part, o que no sabem si podem “publicar” però que són records

Mirarem de recollir memòria d’activitats anterior aquí Safata entrada memòria d'activitats

1 'M'agrada'

Un altre actualització relacionada és que ara he afegit totes aquestes presentacions ~100 MiB al nextcloud de public