eXOtemp-p26 WIP: nuvol.exo.cat

Servei de compartició de fitxers

Requeriments:

 • Que funcioni amb lògica d’arxius i carpetes
 • Que es puguin compartir documents per diferents permisos, també públicament
 • Que es pugui sincronitzar els documents entre el servei remot i l’ordinador local
 • Que sigui programari lliure
 • Que sigui fàcil d’ús

Estructura:

 1. Public
 2. Associació
 3. Gestió
  1. Gestió Administrativa
  2. Gestió Econòmica
  3. Projectes
1 'M'agrada'