Discourse: ara podeu afegir taula de continguts

Volia poder afegir taula de continguts en una resposta no es pot fer en una resposta, ha de ser en la principal i he hagut d’habilitar això que estava deshabilitat

captura de la configuració que he canviat

Aquí és on diu que no es pot habilitar en respostes (podeu intentar-ho i us ignorarà, sí):

web: T: DiscoTOC - automatic table of contents - theme-com, U: meta.discourse.org/t/discotoc-, retrieved 2024-03-12 21:24

Click the toc button in the gear menu (only shows up when creating a regular topic - replies and PMs are ignored

Ara es pot fer així, en el editor de text de nous temes i respostes:

image

Recordeu que podeu demanar categories senceres perquè tots els continguts tinguin table of contents

Més info DiscoTOC - automatic table of contents - theme-component - Discourse Meta