eXOtemp-p20 WIP: Tresoreria: inici de mes

Gestió inici de mes

Banc: Exportar moviments (Principal+Projectes) en format Q43

Banc: Exportar documents (E-docs)

Es fa click manualment a cada document per guardar-los a la bústia: nuvol/3. Gestió/2. Gestio Economica/Caixa Enginyers/Bústia

Quan hi ha diversos documents amb el mateix títol (mateixa data i tipus de document), hi afegim manualment -1, -2, … abans del _ que separa la data. Per exemple:
2023-08-31_REBUT_DOMICILIAT.pdf, 2023-08-31_REBUT_DOMICILIAT-1.pdf, 2023-08-31_REBUT_DOMICILIAT-2.pdf, 2023-08-31_REBUT_DOMICILIAT-3.pdf

Ordenar els documents i reanomenar-los

> python3 00-ordenar.py .

hledger: Importar moviments

hledger: comprovar saldo vs el que diu el banc

> hledger -f exo.hledger balance assets:
 • Detectar i arreglar discrepàncies si s’escau

Dolibarr: Banc / Domiciliacions

 • Marcar domiciliació de mes anterior com ingressada (amb la data corresponent)
 • Això converteix totes les factures a “pagades”, per tant és important fer-ho un parell de setmanes després de l’ingrés al banc, les devolucions arriben normalment a posteriori

Revisar possibles devolucions de rebuts

 • Document en nuvol/3. Gestió/2. Gestio Economica/Caixa Enginyers/Bústia amb nom YYY-MM-DD_DEVOLUCIÓ_REBUTS.pdf
 • Identificar la factura i la persona / entitat a contactar
 • Re-obrir las factures no pagades en Dolibarr: Financera / Factures a clients / llistat, esborrant-hi els pagaments parcials (si no, queda com factura oberta amb import pendent zero)

Processar domiciliacions

Dolibarr: financera / factures a clients

 • Filtrar per:
  • Forma de pagament: Ordre de pagament de dèbit
  • Estat: Pendent de cobrament
  • 500 entrades per pàgina (hauria de quedar en una pàgina)
 • Seleccionar totes les factures amb la checkbox a la dreta de la capçalera Estat
 • Deseleccionar les factures que van ser retornades i les factures noves a les mateixes sòcies / clients
 • En el desplegable a la part superior de la pàgina “Seleccionar acció”, hi triem “Fer una petició de pagament per domiciliació bancària”

Deseleccionem les factures que puguin tornar a rebotar, perquè el banc cobra 3€ + IVA per cada rebut tornat, així tenim ocasió de contactar abans amb les persones

Dolibarr: banc / Domiciliacions / Nova ordre de domiciliació

Aquí veurem un text: Factura esperant per domiciliació bancària (170), on (170) correspondrà a les factures de les quals hem fet petició de pagament per domiciliació bancària (és com posar-les a la cua fins aquest pas).

Tenim un últim moment per revisar la llista de factures i fer-hi esmenes.

 • Seleccionem data del dia i SEPA CUR (CUR de: reCURrent, si no, falla el procés).
 • Fem click en “Crea un fitxer de domiciliació bancària”
 • Anem a la domiciliació que acabem de crear (enllaç a la bombolla de notificació de confirmació)
 • Fem click en Arxiu de la domiciliació: receipts/T231001.xml i desem el xml en local

Banc: Remesa de Rebuts / Enviament de Fitxer

 • Fem click en Examinar i seleccionem el xml descarregat (comprovar data de modificació per evitar mals de cap)
 • Continuar
 • Acceptem les condicions i signem l’operació

Dolibarr: banc / Domiciliacions

 • Fem click en la domiciliació a “Classificar com ‘Arxiu enviat’”

Dolibarr: financera / factures a clients

 • Revisar factures pendents de pagament
  • les no domiciliades abans
 • Les de transferència. Filtrar per:
  • Forma de pagament: Transferència bancària
  • Estat: Pendent de cobrament
  • 500 entrades per pàgina (hauria de quedar en una pàgina)