Projecte digicòria a canòdrom

Aquesta explicació està molt bé eXOfàsia ~2

El projecte, publica en dos vessants