Quant a la categoria R+D+I

Recerca. Desenvolupament. Innovació. En format comunitari i en obert.

Categoria dedicada a aquells projectes que eXO co-desenvolupa en format obert i comunitari, que impulsa o que és afí, i que pretenen donar un abast major al de la pròpia entitat. És a dir, que compten o volen comptar d’una banda, de membres d’eXO i de l’altre de col·laboradors externs.

Projectes en actiu:

Criteris d’acceptació en aquesta categoria:

  • Hi ha d’haver un responsable o referent clarament
  • Si és una proposta de tecnologia interessant probablement va a Difusió, i en el moment que algú públicament l’agafa i fa un projecte específic va a aquesta categoria (probablement convé que siguin dos fils diferents, perquè un anuncia una activitat interessant, i l’altre ja és un projecte específic relacionada amb aquella activitat interessant.