Categoria Blog > WP eXO?

Holi!

Sé que hi ha una funcionalitat de Discourse que serveix per usar una categoria (blog crec) que publica el que allà s’hi posa a un CMS, però no sé si és wordpress o algun altre…

Ho comento perquè vam quedar que escriuria pel blog de la eXO què tal havia anat l’activitat d’Esperanto i Programari Lliure i he fet una entrada que es podria publicar al blog. Si es pot fer des de la funcionalitat, s’hauria de canviar l’entrada de categoria, i si no, doncs copieu i enganxeu l’entrada al blog de la eXO.

En fi, com veieu… Saluts!