Com netejar converses resoltes?

tancar-los? arxivar-los? les dos coses?

quan es fa això queden netejades per defecte o s’ha d’aplicar un filtre?

converses que estan resoltes:

@rita ens pots assessorar aquí? ^^

1 'M'agrada'

“Netejades” qué es per a tu? En tots dos casos (tancar i arxivar), surt un cadenat i no es pot respondre més al tema (excepte admins, mods i confi nivell 4).

Més info sobre el tema (en anglès):

I amb la teva experiència i jutjant per aquest tipus de fil, com creus que ho podem organitzar millor? Al igual amb ambdós archived + unlisted?

A mi m’agrada la separació de oberts i tancats en determinades categories tals com suggeriments de serveis, que només surtin aquells actius. però que també es puguin revisar amb algun filtre els que ja estan tancats

exemple amb gitlab de liberaforms:

oberts: Issues · LiberaForms / liberaforms.org · GitLab

tancats: Issues · LiberaForms / liberaforms.org · GitLab

tots: Issues · LiberaForms / liberaforms.org · GitLab

dieu la vostra

per a mi llavors seria que faríem arxiu dels temes resolts

aquí es proposa una solució interessant que convindria revisar perquè és millor que lo que he trobat Sort by Solved/Unsolved Questions in Category - feature - Discourse Meta

però d’entrada, m’ha inspirat en crear la categoria “resolt”

i… he aconseguit lo que volia!

en la configuració de la categoria en qüestió li he dit que per defecte marqui els que no tenen categoria que seria clarament una “inbox” (“no arxivats”, pels amics)

image

llavors ara per defecte surten els no resolts: Suggeriments de serveis exo.cat - Àgora de l'eXO

i si piques a resolts, et surten els resolts ( resolt - Àgora de l'eXO )

he creat un altre categoria de resolt en “preguntes i respostes” per verificar que podien haver diverses subcategories que es diguessin resolt

Tal com comenta en @exopedro em sembla bé arxivar resolts. Desllistar-los, doncs ja no sé, però entenc que sempre hi som a temps.

Amb això dels resolts m’esperava una altra cosa: la marqueta “check”. Com es pot apreciar a les imatges, a la pàgina principal o a les pàgines de categoria, apareixen els fils resolts amb una marqueta grisa.

I un cop a dins del fil, si la personeta que fa la pregunta, marca la resposta que li ha servit per resoldre el problema, llavors la resposta es mostra amb una marqueta verda i en primer. Tipus StackOverFlow, que per això és un enginy de les mateixes creadores :wink:

Amb @rafaelgarcia hem començat a sintetitzar com volem categoritzar els temes de l’àgora aquí: eXOtemp-p13 categorització de temes en àgora per tenir-ho en forma de document, i que quan tingui la forma que volem ho donem per bo com a versió inicial

Em sembla bé arxivar resolts. Desllistar-los, doncs ja no sé, però entenc que sempre hi som a temps.

Segons la definició de termes de discourse, és un canvi de categoria, i en les categories que ho volem manegar com a pregunta-resposta no es mostren per defecte (lo qual trobo que és una bona opció per defecte), però no és unlisted, segons la definició de ( The difference between Closed, Unlisted and Archived topics - moderators - Discourse Meta ), per tant, pot ser trobat a través del cercador intern de discourse i de cercadors externs

Amb això dels resolts m’esperava una altra cosa: la marqueta “check” (…)

Gràcies @rita , Bona! Fa uns dies vaig demanar a @evilham el plugin Solved Instal·lar plugins: yearly review, solved, math, graphviz, chat integration ; un cop el tinguem i instal·lat i el provem, li donem un altre volta llavors.

1 'M'agrada'